side 1

Referat

fra generalforsamling i Tvis seniorerne

den 8. marts 2018

 

1. Til dirigent valgtes: Aase Nygaard

 

2. Til stemmetæller valgtes: Knud Andreasen, Jonna Kjeldsen og

Irma Jensen.

 

3. Jens Kjeldsen fortalte om årets aktiviteter i 2017 både i kirkehuset og

udflugter.

Deltagelsen i aktiviteterne har været meget tilfredsstillende.

Beretningen blev godkendt.

 

4. Tage Poulsen gennemgik det omdelte regnskab for året 2017.

Regnskabet udviser et overskud på kr. 1.091,00

Seniorernes samlede formue pr. 31.12.2017 er kr. 84.842.57

Regnskabet blev godkendt.

 

5. Valg af bestyrelsesmedlemmer .

Bodil Lauridsen var på valg, blev genvalgt for en ny 2 års periode.

Hans Jensen var på valg, ønskede ikke genvalg

Helene Abildgaard som blev valgt til bestyrelsen 2017 ønsker at

udtræde af helbredsmæssig grund

Aase Nygaard blev foreslået og valgt til bestyrelsen i 2 års periode

Jakob Grønbæk blev foreslået og valgt til bestyrelsen i 1 års periode

 

6. Valg af stedfortræder.

Karen Marie Jensen blev valgt 2017 ønsker at udtræde af

af helbredsmæssig grund.

Ulla var på valg blev gengalgt

Åse Lauridsen blev foreslået og valgt son stedfortræder i 1 år

 

7 Valg af kasserer

Tage Poulsen var på valg ønskede ikke genvalg

Anna Skov blev foreslået og valgt til kasserer i en 2 års periode.

8 Valg af bilagskontrollør. Jens Mortensen ønsker ikke genvalgt

Henning Uhrlund blev foreslået og valgt til billagskontrollør.

 

9. Eventuelt

Jens Kjeldsen overrakte gavekort til Hans Jensen, Tage Poulsen,

Helene Abildgaard og Karen Marie Jensen som tak for deres indsats i

klubben.

Tage Poulsen fik blomster, p,g,a, sin fødselsdag 9. marts.

Alle modtog et velfortjent bifald.